Політика обробки персональних даних

1 Загальні положення

Ця політика розроблена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006. 152-ФЗ “Про персональні дані” і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що приймаються компанією SMART-PSS (далі – Оператор).

1.1 Основною метою та умовою діяльності Оператора є забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2 Справжня Політика обробки персональних даних Оператора (далі – “Політика”) діє відносно всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів сайту https://smart-pss.com.

2 Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1 Автоматизована обробка персональних даних: обробка персональних даних за допомогою інформаційних технологій;
2.2 Блокування персональних даних – тимчасове призупинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних); 2.3 Веб-сайт – тимчасове призупинення обробки персональних даних.
2.3 Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програмне забезпечення і бази даних, які доступні в мережі Інтернет за веб-адресою https://smart-pss.com;
2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують обробку персональних даних;
2.5 Уподібнення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації, чи належать персональні дані конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних; 2.6 Обробка персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації, чи належать персональні дані конкретному Користувачеві або іншому суб’єкту персональних даних;
2.6 Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням автоматизованих засобів або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7 Оператор – державний орган, орган місцевого самоврядування, юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовує і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
2.8 Персональні дані: будь-яка інформація, прямо або побічно пов’язана з конкретним або визначеним Користувачем веб-сайту https://smart-pss.com;
2.9. Користувач: будь-який відвідувач сайту https://smart-pss.com;
2.10. надання персональних даних – дії, спрямовані на передачу персональних даних певній особі або певному колу осіб; 2.11. поширення персональних даних – дії, спрямовані на передачу персональних даних певній особі або певному колу осіб;
2.11. Поширення персональних даних – будь-яка дія, яка спрямована на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або надання персональних даних у розпорядження невизначеному колу осіб, у тому числі шляхом опублікування персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних іншим способом; 2.12. Транскордонна передача – будь-яка дія, яка спрямована на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або надання персональних даних у розпорядження невизначеному колу осіб, у тому числі шляхом опублікування персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних іншим способом;
2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу державної влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;
2.13. Знищення персональних даних – будь-яка дія, в результаті якої персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищення матеріальних носіїв персональних даних.

Оператор може обробляти наступні персональні дані користувача 3.1 Прізвище, ім'я, по батькові;
3.2 Адреса електронної пошти;
3.3 Сайт також збирає та обробляє анонімні дані відвідувачів (включаючи файли cookie) за допомогою статистичних інтернет-сервісів (Яндекс Метрика, Google Analytics тощо).
3.4 Вищезазначені дані надалі в цій Політиці будуть згадуватися під загальним терміном "Персональні дані".

4.1 Метою обробки персональних даних Користувача є інформування Користувача шляхом надсилання електронних листів; надання Користувачеві доступу до послуг, інформації та/або матеріалів, що містяться на Сайті.
4.2 Оператор також має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору електронного листа на адресу [email protected] з поміткою "Відмовитися від отримання повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції".
4.3 Анонімні дані Користувача, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувача на веб-сайті, а також для поліпшення якості веб-сайту та його змісту.
Правова підстава обробки персональних даних 5.1 Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки при самостійному заповненні та/або відправці Користувачем персональних даних за допомогою спеціальних форм, розміщених на веб-сайті https://smart-pss.com. Заповнюючи відповідні форми та/або надаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
5.2 Оператор обробляє знеособлені дані Користувача, якщо це дозволяють налаштування браузера Користувача (увімкнено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).
Порядок збору, зберігання, передачі та іншої обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляє оператор, забезпечується шляхом реалізації необхідних правових, організаційних і технічних заходів для повного дотримання вимог чинного законодавства про захист персональних даних.

6.1 Оператор гарантує безпеку персональних даних і вживає всіх можливих заходів для виключення доступу до персональних даних неуповноважених осіб.
6.2 Персональні дані Користувача ніколи і ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
6.3 При виявленні неточностей в персональних даних Користувач може самостійно актуалізувати персональні дані, направивши відповідне повідомлення на електронну адресу Оператора з позначкою “Актуалізація персональних даних”.
6.4 Строк обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на адресу електронної пошти Оператора з позначкою “Відкликання згоди на обробку персональних даних”.

Транскордонна передача персональних даних 7.1 До здійснення транскордонної передачі персональних даних Оператор повинен переконатися, що іноземна держава, на територію якої здійснюється передача персональних даних, забезпечує належний захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2 Транскордонна передача персональних даних до іноземних держав, які не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише за умови надання суб'єктом персональних даних письмової згоди на транскордонну передачу його персональних даних та/або укладення договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
Заключні положення 8.1 Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора через форму запитань на сторінці зворотного зв'язку: https://smart-pss.com/contact/.
8.2 Цей документ буде відображати будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператора. Політика діє на невизначений термін до заміни її новою версією.
8.3 Чинна версія Політики доступна безкоштовно в Інтернеті за адресою https://smart-pss.com/privacy-policy.